Blog Section

วัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุซะ หรือวัดโคมแดง – Sensoji Temple

วัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุซะ หรือวัดโคมแดง – Sensoji Temple

วัดเซนโซจิ(Sensoji Temple) เป็นวัดใหญ่ในย่านอาซากุสะ จนบางคนนิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดง (Asakusa Kannon Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว ที่มีผู้คนเดินทางมาสักการะและเที่ยวชมได้ทั้งตัววัดและบริเวณภายนอก โดยจะมีถนนนากามิเสะที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย

2

ตามตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณปี 628 สองพี่น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมได้ที่แม่น้ำสุมิดะ (Sumida River) และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้ำเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม วัดนี้ก่อสร้างเสร็จในปี 645 จึงถือว่าเป็นวัดที่เท่าแก่ที่สุดในโตเกียว

3

แผนที่แสดงบริเวณวัดเซนโซจิ

4

ด้านล่างของโคมแดงที่ด้านหน้าวัดอาซากุสะ

5

นักท่องเที่ยวมหาศาลที่ถนนนากามิเสะหน้าวัดอาซากุสะ

6

นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและขาวต่างประเทศที่ด้านหน้าวิหารวัดอาซากุซะ

7

วิวจากด้านหน้าวิหารของวัดอาซากุสะ

8

ร้านขายของที่ระลึกต่างๆที่ถนนด้านข้างวัดอาซากุซะ

9

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนิยมใส่ชุดยูกาตะมาเที่ยวที่วัดอาซากุสะ

10

ทางม้าลายที่ไปได้ทุกทาง-ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดอาซากุซะ

11

บริการรถเข็นนำเที่ยวบริเวณวัดอาซากุสะ

12

หน้าประตูทางเข้าวัดอาซากุซะ

Credit : www.talonjapan.com