การรับและส่งคืน Pocket Wifi

การรับและส่งคืน Pocket Wifi

 

การรับ Pocket Wifi “ กรุณาแจ้งชื่อ,หมายเลขการจอง ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันรับสินค้า ”

 • สนามบินสุวรรณภูมิ : ท่านสามารถรับ Pocket Wifi ได้ที่เคาเตอร์บริการ Smile Wifi ชั้น B ชั้นเดียวกับ Airport Rail Link ตรงข้ามธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ติดกับเคาน์เตอร์ FedEx เวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด Tel: 089-692-9698
 • สนามบินดอนเมือง : ท่านสามารถรับ Pocket Wifi ได้ที่เคาเตอร์บริการ Smile Wifi อาคารขาเข้าในประเทศ (อาคาร 2) ชั้น 1 หน้าประตู 12(ห่างจากอาคาร1 ประมาณ 50 เมตร)  เวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด  Tel: 093-007-2001
 • “กรณีที่่ท่านเดินทางไป  สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง ให้ท่านรับ pocket wifi ได้ที่่สนามบิน(สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) เท่านั้น  ยกเว้นเดินทางสนามบินอื่น เช่น  สนามบินเชียงใหม่  ท่านจะได้รับสินค้าโดยวิธีการอื่น”
 • เดินทางสนามบินอื่น  จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS : ส่งฟรีทั่วประเทศ ฉพาะเดินทาง  สนามบินเชียงใหม่  กรณีเดินทางสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง/สนามบินภูเก็ต รับที่เคาเตอร์สนามบินเท่านั้น
 • Office : ท่านสามารถมารับ Pocket Wifi ด้วยตัวท่านเองที่่บริษัทล่วงหน้าก่อนเดิน 1 วัน

การส่งคืน Pocket Wifi

 • นามบินสุวรรณภูมิ : เคาเตอร์บริการ Smile Wifi ชั้น B ชั้นเดียวกับ Airport Rail Link ตรงข้ามธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ติดกับเคาน์เตอร์ FedEx เวลาทำกา ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด Tel: 089-692-9698
 • สนามบินดอนเมือง : เคาเตอร์บริการ Smile Wifi อาคารขาเข้าในประเทศ (อาคาร 2) ชั้น 1 หน้าประตู 12(ห่างจากอาคาร1 ประมาณ 50 เมตร) เวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด Tel: 093-007-2001
 • “กรณีที่่ท่านไม่สามารถส่งคืน Pocket Wifi ที่่สนามบินได้ ให้ท่านส่งคืนสินค้าสินค้าโดยวิธีการอื่น”
 • ไปรษณีย์ EMS : ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท (กรุณาส่งคืน Pocket Wifi ทางไปรษณีย์ EMS ทันทีในวันที่่ท่านเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาถึงไทยแล้ว หรือส่งคืนสินค้าอย่างช้าในวันรุ่งขึ้นตามที่่อยู่ของบริษัทโดยค่าส่งคืนสินค้าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ)

กรุณาส่งคืนสินค้าตามที่่อยู่นี้ : สไมล์ไวไฟ (SMILE WIFI)  2/115 โครงการเวร่า ถ.ราษฏร์พัฒนา แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240  TEL: 02-105-4233 (ทุกวัน 8.30-17.30) , 063-272-3146 (นอกช่วงเวลา)

 • Office : ท่านสามารถส่งคืน Pocket Wifi ด้วยตัวท่านเองที่บริษัท

“แผนที่เคาร์เตอร์บริการ Smile Wifi ชั้น B สนามบินสุวรรณภูมิ”

11684517086_61

“แผนที่เคาร์เตอร์บริการ Smile Wifi ชั้น 1 อาคาร 2 สนามบินดอนเมือง”

new_map_smilewifi_donmuang-580x580

“สำหรับรับหรือคืนPocket Wifi ”“แผนที่่สำนักงาน Smilewifi ”

1166147315_53

เงื่อนไขอื่นๆ

 • กรณีที่ลูกค้าไม่มารับ Pocket Wifi ตามกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการเช่าสินค้าให้แก่ลูกค้า 
 • กรณีส่งคืน Pocket Wifi ล่าช้าเกินกำหนด ทางบริษัทจะคิดค่าปรับเท่ากับราคาค่าเช่าต่อวันโดยเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มคำนวนตามจำนวนวันที่ส่งคืนล่าช้า
 • กรณีลูกค้าใช้บริการเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถส่งคืนเครื่องได้ตามกำหนด เนื่องจากต้องเดินทางไปประเทศอื่นๆต่อหรือเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่่ก่อนสมัครใช้บริการ หากท่านไม่แจ้งเจ้าหน้าที่่ล่วงหน้าทางบริษัทจะคิดค่าปรับเท่ากับราคาค่าเช่าต่อวันโดยคำนวนค่าปรับตามจำนวนวันที่ส่งคืนล่าช้า