วิธีการใช้งาน

การเปิด-ปิดใช้งาน Pocket Wifi สำหรับใช้งานในญี่ปุ่น

กดปุ่ม Power ค้างไว้ 2-3 วินาที จนกว่าหน้าจอของ Pocket Wifi จะมีสัญญาณขึ้นมาก้อพร้อมสำหรับเชื่อมต่อ WIFI ใช้งานได้

501hw-sb

 

ข้อแนะนำการใช้งาน

  • Pocket Wifi สามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่สำรอง (PowerBank)ได้ทุกรุ่น ทุกชนิด
  • เมื่อไม่ใช้งานควรปิด Pocket Wifi ทุกครั้ง โดยกดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีจนกว่าสัญญาณไฟจะดับลง
  • ห้ามกด Reset เครื่อง Pocket Wifi โดยเด็ดขาด!! เพราะจะขาดการเชื่อมต่อสัญญาณและใช้งานไม่ได้
  • ไม่ควรแกะฝาหลัง Pocket Wifi  ออก โดยไม่มีเหตุจำเป็น

 

การเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ

ตัวอย่างการเชื่อมต่อมือถือ สมาร์ทโฟน

  • 1. เลือกเมนู settingssetting_icon
  • 2. เลือกเมนู Wifi เพื่อเปิดใช้งาน Wifi ให้กด ON wifi-icon
  • 3. หาชื่อ SSID ที่มีให้ตรงกับ SSID เครื่อง Pocket Wifi จากนั้นกดเลือก (เช่น SSID เครื่อง Pocket Wifi คือ Japan-wifi-h001 )
  • 4. จากนั้นให้พิมพ์ Password โดยดูจาก WIFI KEY ของเครื่อง Pocket Wifi (เช่น WIFI KEY ของเครื่อง Pocket Wifi คือ jpwifi001 )
  • 5. กดปุ่ม connect เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ

** ** บริเวณด้านหลังเครื่อง Pocket Wifi จะมี SSID และ  WIFI KEY  ของเครื่องติดไว้

 Fair Usage Policy  (FUP) การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน Pocket Wfi ไม่เหมาะกับการใช้งานดาว์นโหลด,อัปโหลดข้อมูลขนาดใหญ่หรือการใช้มีเดียที่มีไฟล์ขนาดใหญ่เช่น การดูหนัง(ดู youtube) ซึ่งการใช้งานจำพวกนี้เหมาะกับการใช้งานบนบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตมากกว่าเพราะจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเดต้ามาก ผู้ให้บริการเครือข่ายปรับจะปรับลดสปีดลงจะทำให้กระทบกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไปได้ (กรณีที่่ลูกค้าใช้งานผิดวัตถุประสงค์จนเกิดปัญหาการใช้งาน ทาง Japan Wifi จะไม่สามารถแก้ไขหรือทำการคืนเงินค่าบริการหรือเปลี่ยนเครื่องสำรองให้ลูกค้าได้)  » หมายเหตุ FUP จะไม่มีผลสำหรับผู้ใช้โปรโมชั่นเสริม : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด เพิ่มวันละ 20 บาท

วิธีการโทรกลับไทย โทรญี่ปุ่น ฟรี! จาก ChaiyoCall

STEP 1
เมื่อท่านใช้เลือกใช้บริการ Japan Wifi โปรโมชั่น ② “wifi ใช้งานได้ไม่จำกัด + ChaiyoCall” ท่านจะได้รับบริการโทรกลับไทยฟรี ไม่จำกัดตลอดทริป หรือ ③ “wifi ใช้งานได้ไม่จำกัด + ChaiyoCall Premium ” ท่านจะได้รับบริการโทรกลับไทยฟรีและโทรญี่ปุ่นฟรี ไม่จำกัดตลอดทริป

ท่านจะได้รับข้อมูล Username,Password เพื่อใช้ลงทะเบียนใช้งานผ่านฟรีแอพพลิเคชั่น ChaiyoCall (ข้อมูล Username,Password  จะอยู่ในคู่มือการใช้งานที่ท่านได้รับพร้อม Pocket Wifi) ** Username ที่่ท่านได้รับ สามารถใช้งาน ChaiyoCall ได้กับอุปกรณ์ 1 เครื่องเท่านั้น** 

STEP 2
ให้ท่านดาวน์โหลดฟรีแอพพลิเคชั่น Chaiyocall  โดยวิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้ ios และ andriod จะอธิบายอยู่ในค่มือการใช้งานหรือดูได้จากวีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานสำหรับ ChaiyoCall

Step 3
เมื่อท่านลงทะเบียนการใช้งานฟรีแอพพลิเคชั่นสำเร็จแล้ว ท่านสามารถโทรกลับไทยได้ตามขั้นตอนดังนี้

① วิธีการโทรกลับไทย
ตัวอย่าง:

ต้องการโทรไปโทรศัพท์มือถือ 080-111-1111 ให้กด 0 เพิ่มอีกตัว 00801111111

ต้องการโทรไปโทรศัพท์พื้นฐาน 02-111-1111 ให้กด 0 เพิ่มอีกตัว 0021111111″

② วิธีการโทรไปเบอร์บ้านและมือถือในญี่ปุ่น

ตัวอย่าง ต้องการโทรไปโทรศัพท์มือถือ “080-1111-1111” ให้กด “818011111111”  ต้องการโทรไปโทรศัพท์พื้นฐาน “03-1111-1111” ให้กด “81311111111”

“หมายเหตุ : การโทรออกไปเบอร์ปลายทางญี่ปุ่นจะไม่สามารถโชว์เบอร์ที่่กำหนดไว้ได้ จะเป้นการโทรออกแบบไม่โชว์เบอร์หรือโชว์เบอร์สุ่ม”

ท่านสามารถใช้บริการโทรในญี่ปุ่นไม่จำกัดทั้งเบอร์บ้านและมือถือ เฉพาะ โปรโมชั่น ③”wifi ใช้งานได้ไม่จำกัด + ChaiyoCall Premium” เท่านั้น

③ วิธีการโทรเจ้าหน้าที่่ซัพพอร์ต Japan-wifi : เจ้าหน้าที่่ซัพพอร์ตในประเทศไทย กด 1000 / เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตในประเทศญี่ปุ่น กด 1001 แล้วกดโทรออก

หมายเหตุ

กรณีที่่ผู้ใช้งาน ใช้งาน ChaiyoCall ไม่ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน หรือไม่กดใช้งานโทรออกผ่านระบบ ChaiyoCall  หรือเกิดจากสาเหตุอื่นใดที่่ทำให้ไม่ได้โทรผ่านระบบ ChaiyoCall

เช่นการกดโทรออกจากระบบมือถือโดยตรง และทำให้มีค่าใช้จ่ายตามมา ทาง ChaiyoCal จะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้

logo-chaiyocall300